Informácie o platbe 2019-01-06T20:50:19+01:00

INFORMÁCIE O PLATBE

nábytok z masívu

Každý nábytok je vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a je určený osobitne pre jedného kupujúceho, preto zákazník nie je oprávnený odstúpiť od objednávky v prípade ustanovených v § 7 ods. 6 Zákona č. 1022014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji v platnom znení!

Objednávanie nábytku uskutočňuje odo dňa, keď záloha je pripísaná na náš účet:
DUO FRONT s.r.o.
IBAN: SK95 0200 0000 0032 0040 5858 (VÚB a.s.)
SWIFT: SUBASKBX
alebo po zaplatení v hotovosti a predávajúci to potvrdzuje písomne.

Za chybné, nepresné a nesprávne zadanie objednávky zodpovednosť nesie kupujúci, a musí uhrádzať všetky s tým súvisiace náklady pre našu spoločnosť!

Predávajúci vystaví zo všetkých tranzakcií hotovostnú alebo prevodnú faktúru na meno kupujúceho v súlade s platnými účtovnými a daňovými zákonmi. Kupujúci môže prekontrolovať objednaný hotový nábytok v našom sklade vopred dohodnutom čase. Ak je nábytok hotový na prepravu, kupujúci zaplatí druhú čiastku faktúry, len po pripísaní tejto sumy budeme tovar doručiť na dohodnutú adresu! Ak chcete využívať našu dopravnú službu, tak minimálna hodnota objednaného tovaru musí presahovať sumu 450,-€ s Dph. Ak zákazník vybral osobný odber a po emailovej správe o možnosti prevzatia tovaru od predávajúceho nezoberie zo skladu tovar do 8 dní, predávajúci bude oprávnený vyfakturovať netto 5,-€ za každý začínajúci deň skladovací poplatok.

V showroome nie je možnosť platiť kreditnou kartou!